Kirjalik küsimus E-1917/07 Esitaja(d): Paul Rübig (PPE-DE) komisjonile. Rumeenia transiidiliiklus