2009/555/EÜ: Euroopa Keskpanga otsus, 19. juuni 2009 , millega muudetakse otsust EKP/2003/14 Euroopa Ühenduse laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemis (EKP/2009/17)