Kirjalik küsimus E-0174/09, mille on esitanud Guy Bono (PSE) komisjonile. Meetmed varjatud lepingute sõlmimise vastu ettevõtetevaheliste ärisuhete valdkonnas