Kirjalik küsimus E-4850/08, mille on esitanud David Hammerstein (Verts/ALE) komisjonile. Püreneede kiirtee (A-21)