Kohtuasi T-471/07: Esimese Astme Kohtu 15. septembri 2009 . aasta otsus — Wella versus Siseturu Ühtlustamise Amet (TAME IT) (Ühenduse kaubamärk — Rahvusvaheline registreerimine — Territoriaalse kaitse laiendamise taotlus — Sõnamärk TAME IT — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)