Kohtuasi T-7/08: 4. jaanuaril 2008 esitatud hagi — Nestlé versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)