Kirjalik küsimus E-0623/09, mille on esitanud Pilar del Castillo Vera (PPE-DE) komisjonile. Projekt Doktorikraadiga isikute karjäär