Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 221/15/COL z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 83/15/COL dotyczącą spójności niektórych parametrów docelowych zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej przedłożonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z ustalonymi na drugi okres odniesienia ogólnounijnymi parametrami docelowymi skuteczności działania [2016/1420]