Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 221/15/KOL ze dne 3. června 2015, kterým se mění rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 83/15/KOL o souladu některých cílů, které jsou zahrnuty do vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, s výkonnostními cíli na úrovni Unie na druhé referenční období [2016/1420]