Nõukogu otsus, 27. juuli 2009 , Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu ühe liikme ametisse nimetamise kohta