Kohtuasi T-237/08: 19. juunil 2008 esitatud hagi — Abadía Retuerta versus Siseturu Ühtlustamise Amet (CUVÉE PALOMAR)