Kirjalik küsimus E-2676/09, mille on esitanud Henrik Lax (ALDE) komisjonile. Lubatud oligoelementide kogused