Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 16. juuli 2009.#Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH versus Euroopa Ühenduste Komisjon.#Apellatsioonkaebus - Konkurents - EÜ artikkel 82 - Saksamaal kasutatud pakendite kogumise ja taaskasutamise süsteem - Logo "Der Grüne Punkt" - Logo kasutamise lepingu alusel võlgnetav tasu - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Kaubamärgi omaniku ainuõigus - Esimese Astme Kohtu menetluse ülemäära pikk kestus - Mõistlik tähtaeg - Tõhusa kohtuliku kaitse põhimõte - Euroopa Kohtu põhikirja artiklid 58 ja 61.#Kohtuasi C-385/07 P. Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 16. juuli 2009.