TITJUR Imelios vs. komisjon Esimese Astme Kohtu määrus (kaheksas koda), 10. aprill 2008. # Imelios SA versus Euroopa Ühenduste Komisjon. # Tühistamishagi - Kahju hüvitamise hagi - Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamisstrateegia viies raamprogramm (1998-2002) - Vahekohtuklausel - Võlateade - Vastuvõetamatus. # Kohtuasi T-97/07.