Kohtuasi T-215/07 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 15. novembri 2007 . aasta määrus — Donnici versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Euroopa Parlamendi otsus — Valitud liikmete volituste kontrollimine — Parlamendimandaadi tühistamine siseriikliku valimisseaduse alusel — Taotlus täitmise peatamiseks — Vastuvõetavus — Fumus boni iuris — Kiireloomulisus — Huvide kaalumine)