Kohtuasi T-53/09: Üldkohtu 1. detsembri 2009 . aasta määrus — Cafea versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Christian (BEST FARM) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)