Kirjalik küsimus E-3020/09, mille on esitanud Luca Romagnoli (NI) komisjonile. Teave programmi Aktiivsed noored vahendite kasutamise kohta Cinisi omavalitsusüksuses