Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4712 — ERG/IPM/ISAB Energy Services) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG