Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4712 — ERG/IPM/ISAB Energy Services) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst