Kirjalik küsimus E-1609/09, mille on esitanud Rebecca Harms (Verts/ALE) komisjonile. Projekt ITER