Kohtuasi C-111/05: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. märtsi 2007 . aasta otsus (Regeringsrätten'i (Rootsi) eelotsusetaotlus) — Aktiebolaget NN versus Skatteverket (Kuues käibemaksudirektiiv — Kaubatarne — Artikli 8 lõike 1 punkt a — Kahte liikmesriiki ühendav ja osaliselt väljaspool ühenduse territooriumi asuv fiiberoptiline kaabel — Iga liikmesriigi maksupädevus, mis on piiratud tema territooriumile paigaldatud kaabli pikkusega — Majandusvööndis, mandrilaval ja avamerel asuva osa maksustamata jätmine)