Kirjalik küsimus P-3006/09, mille on esitanud Jean Lambert (Verts/ALE) komisjonile. Korruptsioonivastane võitlus Nigeerias