Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 20. november 2008. Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 20. november 2008.#Staatssecretaris van Financiën versus Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV.#Eelotsusetaotlus: Hoge Raad der Nederlanden - Madalmaad.#Eelotsusetaotlus - Klassifitseerimismääruse kehtivus - Määruse (EÜ) nr 1196/97 lisa tõlgendamine - Tolliseadustiku artiklid 220 ja 239 - Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklid 871 ja 905 - Riisijahust, soolast ja veest valmistatud kuivatatud lehed - Tariifne klassifitseerimine - Imporditollimaksu tollivormistusjärgne sissenõudmine - Vähendamismenetlus - Avastatav tolli viga - Importija ilmne hooletus.#Kohtuasi C-375/07.