Kommissionens forordning (EØF) nr. 1335/88 af 17. maj 1988 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det indre marked af 100 000 tons byg fra det spanske interventionsorgan med henblik på forarbejdning i Fællesskabet