Kirjalik küsimus E-5910/08, mille on esitanud Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komisjonile. Abi andmine vanade laevatehaste renoveerimiseks Margueiras (Almada, Portugal)