Kirjalik küsimus E-5055/08, mille on esitanud Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE) komisjonile. M-501 maantee: Madridi autonoomse piirkonna õigused ja kohustused