Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6356 – GE/IR/UEC/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG