Komisjoni otsus, 29/07/2008, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5242 - ZURICH / CAIXA SABADELL / SABADELL VIDA / SABADELL GENERALES) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)