Kirjalik küsimus E-3836/08, mille on esitanud Alain Lipietz (Verts/ALE) komisjonile. Ekspordikrediidiasutused, EIP ja fossiilkütustega seotud projektid