Komisjoni otsus, 17. 07 2007, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.4661 - MAPFRE / CATTOLICA / JV) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)