Komisjoni määrus (EÜ) nr 533/2009, 18. juuni 2009 , millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditava piima ja piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad