Kirjalik küsimus E-5518/08, mille on esitanud Robert Evans (PSE) komisjonile. Google/Yahoo! partnerluse tagajärjed ELi tarbijate jaoks