Kirjalik küsimus E-6184/07 Esitaja(d): Adamos Adamou (GUE/NGL) komisjonile. Energia siseturu kolmas raamkava