Komisjoni määrus (EÜ) nr 656/2007, 14. juuni 2007 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 586/2001 kiirstatistikat käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1165/98 rakendamise kohta tööstuse põhirühmade määratluse puhul