Kohtujuristi ettepanek - Sharpston - 22. detsember 2008. Kohtujuristi ettepanek - Sharpston - 22. detsember 2008.#Commune de Sausheim versus Pierre Azelvandre.#Eelotsusetaotlus: Conseil d'État - Prantsusmaa.#Direktiiv 2001/18/EÜ - Geneetiliselt muundatud organismide tahtlik keskkonda viimine - Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise koht - Konfidentsiaalsus.#Kohtuasi C-552/07.