Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/270, annettu 25 päivänä helmikuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta yleisilmailun jatkuvaan lentokelpoisuuteen ja jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan osallistuvia organisaatioita koskevien siirtymätoimenpiteiden osalta ja mainitun asetuksen oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)