Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4675 – Iberdrola/api/SER JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES