Avviż minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ Nru COMP/M.4675 — Iberdrola/api/SER JV) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata Test b'rilevanza għaż-ŻEE