/* */

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4675 — Iberdrola/api/SER JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst