Esimese Astme Kohtu otsus (esimene koda), 29. märts 2007. # Scott SA versus Euroopa Ühenduste Komisjon. # Riigiabi - Maa müügihind - Otsus ühisturuga kokkusobimatu abi tagasinõudmise kohta - Vead abi arvutamisel - Komisjoni kohustused seoses abi arvutamisega - Abisaaja õigused - Määrus (EÜ) nr 659/1999 - Artikli 13 lõige 1. # Kohtuasi T-366/00. TITJUR Scott vs. komisjon