Kirjalik küsimus E-4125/07 Esitaja(d): Alyn Smith (Verts/ALE) komisjonile. Tervislik toitumine koolides