Kohtuasi C-195/05: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 18. detsembri 2007 . aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Direktiivid 75/442/EMÜ ja 91/156/EMÜ — Mõiste jäätmed — Toiduainetööstuses tekkinud toidujäägid, mis on mõeldud sööda tootmiseks — Kulinaartoodetest pärit jäägid, mis on mõeldud lemmikloomade varjupaikadele)