Регламент (ЕО) № 433/2008 на Комисията от 20 май 2008 година относно регистрацията на наименованиe в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Český kmín (ЗНП))