Lissaboni leping, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut sõlmitud Lissabonis 13. detsembril 2007 - A. Deklaratsioonid aluslepingute sätete kohta - 13. Deklaratsioon ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta