Kohtuasi T-103/07: Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2009 . aasta otsus — Fratex Industria e Comércio versus Siseturu Ühtlustamise Amet — USA Track & Field (TRACK & FIELD USA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi TRACK & FIELD USA taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk TRACK & FIELD — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)