SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU IN EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU Harmonizirani standardi: krepitev preglednosti in pravne varnosti za popolnoma delujoč enotni trg