Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till rådets direktivom ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (kodifierad version)