Kirjalik küsimus E-3313/09, mille on esitanud Satu Hassi (Verts/ALE) komisjonile. Elektriseadmete akulaadijate standardimine