Kohtuasi T-38/07: 16. veebruaril 2007 esitatud hagi — Shell Petroleum jt. versus Euroopa Ühenduste Komisjon