Kirjalik küsimus E-1851/07 Esitaja(d): Proinsias De Rossa (PSE) komisjonile. Rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni ülevõtmine ja kohaldamine Iirimaal